Politica de Confidențialitate a Datelor cu Caracter Personal


Federația Română de Ciclism se aliniază normelor privind confidenţialitatea datelor cu caracter
personal pentru toate persoanele cu care intră în contact.
Prezenta Politică de Confidenţialitate se aplică tuturor dispozitivelor si site-urilor web,
instrumente ale activitatii Federației Române de Ciclism. Este important să citiţi cu atenţie
Politica de Confidenţialitate a Datelor cu Caracter Personal, deoarece acest document
furnizează informaţii despre modul în care sunt procesate datele dvs. cu caracter personal de
fiecare dată când utilizaţi serviciile noastre.
De asemenea, este important să verificaţi frecvent actualizările Politicii de Confidenţialitate.
Dacă aceasta va fi modificata, vă vom informa în avans cu privire la schimbările pe care le
considerăm esenţiale.


Informațiile pe care le colectăm

Federatia Romana de Ciclism colecteaza urmatoarele date personale:

În cazul emiterii licentelor anuale pentru toate categoriile de roluri prevăzute de
regulamentul Uniunii Cicliste Internaționale (sportivi, staff tehnic, arbitri etc.)


– Nume si prenume
– Adresa
– Data si locul nasterii
– CNP
– Datele actului de identitate
– Clubul de apartenenta al sportivului;


În cazul inscrierii la o competitie organizata de Federatia Romana de Ciclism:


– Nume si prenume
– Adresa
– Data si locul nasterii
– Clubul de apartenenta al sportivului


De asemenea, va trebui sa va solicitam in mod expres consimţământul dvs. pentru colectarea
informaţiilor sau să vă notificăm separat daca colectarea informatiilor se face într-un mod care
nu este descris în prezenta Politică de Confidenţialitate, în funcţie de cerinţele anumitor servicii
suplimentare.


Utilizarea şi partajarea informaţiilor

Utilizam informaţiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

 

 • pentru raportările anuale către Ministerul Tineretului si Sportului
 • pentru intocmirea clasamentelor si rezultatelor competitiilor aflate sub tutela Federației
  Române de Ciclism
 • pentru intocmirea statisticilor sportive

 

Datele personale sunt procesate în cadrul licenței odată cu solicitarea de licență la federația
națională, transmise și deținute de UCI (Elveția) astfel de informații sunt utilizate în scopuri de
administrare și guvernanță, inclusiv gestionarea rezultatelor și clasamentelor, precum și în
legătură cu activitățile antidoping și a celor de prevenire a manipulării competițiilor. De
asemenea informațiile cu caracter personal sunt utilizate și/sau transmise, atunci când este
necesar, altor entități cum ar fi Agenția Mondială Anti-Doping, organizațiile naționale antidoping, Curtea de Arbitraj pentru Sport, organele judiciare ale UCI și/sau ale federației naționale
și către autoritățile competente în legătură cu următoarele aspecte:
a. investigații și / sau proceduri în legătură cu posibile încălcări ale regulamentelor care
guvernează activitatea UCI
b. orice altă operațiune de procesare a informațiilor personale care este legitimă și proporțională
în contextul administrativ al sportului ciclism
De asemenea cine dorește eliminarea datelor din baza de date UCI poate contacta organizația
la adresa : support.ucidata@uci.ch.


Este posibil să partajăm informaţiile dvs. cu:

 •  Ministerul Tineretului si Sportului și/sau Direcții JUdețene pentru Tineret și Sport
 •  Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;
 • Uniunea Ciclistă Internațională (UCI), Uniunea Ciclistă Europeană (UEC) și Uniunea Ciclistă
  Balcanică (BCU)
 • Organismele de aplicare a legii – atunci când ni se solicită acest lucru

 

Mentinerea sigurantei datelor cu caracter personal
Tratăm cu multă seriozitate protecţia datelor dvs. şi am implementat măsuri corespunzătoare,
fizice şi tehnice, pentru a proteja informaţiile pe care le colectăm. Totuşi, reţineţi că, deşi luăm
măsuri rezonabile pentru a vă proteja informaţiile, niciun site web, nicio transmisiune pe
internet, niciun computer şi nicio conexiune wireless nu sunt complet sigure.
Drepturile Dvs.
Aveţi dreptul de a solicita detalii privind informaţiile despre dvs. pe care le colectăm şi de a ne
cere să corectăm inexactităţile din aceste informaţii, de a obiecta sau de a solicita
restricţionarea procesării, de a solicita accesarea, eliminarea sau portabilitatea informaţiilor dvs.


Retinerea datelor


Nu vom reţine datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât cea necesară
scopului în care au fost colectate. Acest lucru înseamnă că datele vor fi distruse sau eliminate
din sistemele noastre în momentul în care nu mai sunt necesare.
Luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că informaţiile despre dvs. sunt procesate şi
reţinute numai pe durata in care informatiile sunt utilizate:
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la adresa office (@) federatiadeciclism.ro